Terjemaahan Ayat Quran & Hadith Berhubung GUNUNG saja

Isu agama Islam yang berkaitan dengan aktiviti luar
Post Reply
User avatar
rembau
Pemegang Amanah GO
Posts: 1394
Joined: 06 Dec 2005, 08:41

Terjemaahan Ayat Quran & Hadith Berhubung GUNUNG saja

Post by rembau »

Dan Kami jadikan di bumi gunung-ganang yang menetapnya, supaya bumi itu tidak menggegar mereka; dan Kami jadikan di celah-celahnya jalan-jalan laluan, supaya mereka mendapat petunjuk.(Surah Al-Anbiyaa':31)
Last edited by rembau on 19 Sep 2007, 13:29, edited 1 time in total.
Dan Kami jadikan di bumi gunung-ganang yang menetapnya, supaya bumi itu tidak menggegar mereka; dan Kami jadikan di celah-celahnya jalan-jalan laluan, supaya mereka mendapat petunjuk.(Surah Al-Anbiyaa':31)

mangu
Pendaki Gunung
Posts: 53
Joined: 24 Aug 2006, 01:20

Post by mangu »

"Dan janganlah engkau berjalan dibumi dengan berlagak sombong kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi, dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi-tinggi gunung-ganang" surah Al-Israa, ayat 37

User avatar
rembau
Pemegang Amanah GO
Posts: 1394
Joined: 06 Dec 2005, 08:41

(QS. Ar-Ra‘d, 13: 3-4)

Post by rembau »

“Dan Dia-lah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan, Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”
(QS. Ar-Ra‘d, 13: 3-4)
Dan Kami jadikan di bumi gunung-ganang yang menetapnya, supaya bumi itu tidak menggegar mereka; dan Kami jadikan di celah-celahnya jalan-jalan laluan, supaya mereka mendapat petunjuk.(Surah Al-Anbiyaa':31)

User avatar
rembau
Pemegang Amanah GO
Posts: 1394
Joined: 06 Dec 2005, 08:41

( Qaaf, 50: 6-8)

Post by rembau »

“Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana Kami meninggikannya dan menghiasinya dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun? Dan Kami hamparkan bumi itu dan Kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan Kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata, untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali (mengingat Allah).”
(Qaaf, 50: 6-8)
Dan Kami jadikan di bumi gunung-ganang yang menetapnya, supaya bumi itu tidak menggegar mereka; dan Kami jadikan di celah-celahnya jalan-jalan laluan, supaya mereka mendapat petunjuk.(Surah Al-Anbiyaa':31)

User avatar
rembau
Pemegang Amanah GO
Posts: 1394
Joined: 06 Dec 2005, 08:41

(Surah an-Naba 78: 6-7 & 17-20)

Post by rembau »

Bukankah Kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan?. Dan gunung-gunung sebagai pasak?. (Surah an-Naba 78: 6-7)

Sesungguhnya Hari Keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari (yang pada waktu itu) ditiup sangkala lalu kamu dating berkelompok-kelompok dan dibukalah langit maka terdapatlah beberapa pintu, dan dijadikanlah gunung-gunung maka menjadi fatamorganalah ia. (An Naba 78: 17-20)
Dan Kami jadikan di bumi gunung-ganang yang menetapnya, supaya bumi itu tidak menggegar mereka; dan Kami jadikan di celah-celahnya jalan-jalan laluan, supaya mereka mendapat petunjuk.(Surah Al-Anbiyaa':31)

User avatar
rembau
Pemegang Amanah GO
Posts: 1394
Joined: 06 Dec 2005, 08:41

(Surah Luqman 31:10 & 32)

Post by rembau »

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung (dipermukaan) bumi supaya bumi itu tidak mengoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala macam jenis binatang. Dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. (Surah Luqman 31:10)

Dan apabila mereka dilamun ombak besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di dataran, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar. (Surah Luqman 31:32)
Dan Kami jadikan di bumi gunung-ganang yang menetapnya, supaya bumi itu tidak menggegar mereka; dan Kami jadikan di celah-celahnya jalan-jalan laluan, supaya mereka mendapat petunjuk.(Surah Al-Anbiyaa':31)

User avatar
rembau
Pemegang Amanah GO
Posts: 1394
Joined: 06 Dec 2005, 08:41

(Surah an-Naml 27:61 & 88)

Post by rembau »

Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam,dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk (mengkokohkan)nya dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain)? Bahkan (sebenarnya) kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. .(Surah an-Naml 27:61)

Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap ditempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu: sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Surah an-Naml 27;88)
Dan Kami jadikan di bumi gunung-ganang yang menetapnya, supaya bumi itu tidak menggegar mereka; dan Kami jadikan di celah-celahnya jalan-jalan laluan, supaya mereka mendapat petunjuk.(Surah Al-Anbiyaa':31)

User avatar
rembau
Pemegang Amanah GO
Posts: 1394
Joined: 06 Dec 2005, 08:41

(Surah An-Nur 24: 43)

Post by rembau »

"Tidakkah kamu melihat bahawa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara (bagian-bagian)nya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatan olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah (juga ) menurunkan (butiran-butiran) ais dari langit, (yaitu) dari (gumpulan-gumpalan awan seperti) gunung maka ditimpakanNya (butiran-butiran) ais itu kepada siapa yang dikehendakiNya dan dipalingkanNya dari siapa yang dihendakiNya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. (Surah An-Nur 24: 43)
Dan Kami jadikan di bumi gunung-ganang yang menetapnya, supaya bumi itu tidak menggegar mereka; dan Kami jadikan di celah-celahnya jalan-jalan laluan, supaya mereka mendapat petunjuk.(Surah Al-Anbiyaa':31)

User avatar
rembau
Pemegang Amanah GO
Posts: 1394
Joined: 06 Dec 2005, 08:41

(Huud, 11: 42-44)

Post by rembau »

"Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang lak-sana gunung, dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat jauh terpencil: "Hai anakku, naiklah (ke kapal) bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." (Huud, 11: 42)

Anaknya menjawab: "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah!" Nuh berkata: "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah (saja) Yang Maha Penyayang". Dan gelombang menjadi penghalang antara ke-duanya; maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan." (Huud, 11: 43)

"Dan difirmankan: "Hai bumi telanlah airmu, dan hai langit (hujan) berhentilah," dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi, dan dikatakan: 'Binasa-lah orang-orang yang zalim'." (Huud, 11: 44)
Dan Kami jadikan di bumi gunung-ganang yang menetapnya, supaya bumi itu tidak menggegar mereka; dan Kami jadikan di celah-celahnya jalan-jalan laluan, supaya mereka mendapat petunjuk.(Surah Al-Anbiyaa':31)

User avatar
rembau
Pemegang Amanah GO
Posts: 1394
Joined: 06 Dec 2005, 08:41

Al-Haaqqah, 69:11-12 & 13-16)

Post by rembau »

Sesungguhnya Kami, tatkala air telah naik (sampai ke gunung), Kami bawa (nenek moyang) kamu ke dalam bahtera, agar Kami jadi-kan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar." (Al Haaqqah, 69:11-12)

Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat, dan terbelahlah langit, kerana pada hari itu langit menjadi lemah. (Al-Haaqqah, 69:13-16)
Dan Kami jadikan di bumi gunung-ganang yang menetapnya, supaya bumi itu tidak menggegar mereka; dan Kami jadikan di celah-celahnya jalan-jalan laluan, supaya mereka mendapat petunjuk.(Surah Al-Anbiyaa':31)

User avatar
rembau
Pemegang Amanah GO
Posts: 1394
Joined: 06 Dec 2005, 08:41

(Asy-Syu'araa' , 26: 141-148 & 149-152)

Post by rembau »

Kaum Tsamud telah mendustakan rasul-rasul. Ketika saudara mereka Shaleh, berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu, upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini (di negeri kamu ini) dengan aman, di dalam kebun-kebun serta mata air, dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon korma yang mayangnya lembut. (Asy-Syu'araa' , 26: 141-148)

Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin; maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku; dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan". (Asy-Syu'araa' , 26: 149-152)
Dan Kami jadikan di bumi gunung-ganang yang menetapnya, supaya bumi itu tidak menggegar mereka; dan Kami jadikan di celah-celahnya jalan-jalan laluan, supaya mereka mendapat petunjuk.(Surah Al-Anbiyaa':31)

User avatar
rembau
Pemegang Amanah GO
Posts: 1394
Joined: 06 Dec 2005, 08:41

(Al A'raaf, 7: 73 & 74)

Post by rembau »

"Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum Tsamud saudara mereka Shaleh. Ia berkata; "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya, dengan gangguan apa pun, (yang kerananya) kamu akan ditimpa siksaan yang pedih. (Al A'raaf, 7: 73)

Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Ad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan jangan-lah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan." (Al A'raaf, 7:74)
Dan Kami jadikan di bumi gunung-ganang yang menetapnya, supaya bumi itu tidak menggegar mereka; dan Kami jadikan di celah-celahnya jalan-jalan laluan, supaya mereka mendapat petunjuk.(Surah Al-Anbiyaa':31)

User avatar
rembau
Pemegang Amanah GO
Posts: 1394
Joined: 06 Dec 2005, 08:41

(Al A’Raaf 7:143 & 148)

Post by rembau »

Dan tatkala Musa datang untuk (munajat dengan Kami) pada waktu yang telah Kami tentukan dan Tuhan telah berfirman (langsung) kepadanya, berkatalah Musa: “ Ya Tuhanku, nampakkanlah (diri Engkau) kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau”. Tuhan berfirman:”Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatKu, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya (sebagai sediakala) niscaya kamu dapat melihatKU”. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musapun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sedar kembali, dia bertaubat kepada Engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman”. (Al A’Raaf 7:143)

Dan kaum Musa, setelah kepergian Musa ke gunung Thur membuat dari perhiasan-perhiasan (emas) mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat (pula) menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya (sebagai sembahan) dan mereka adalah orang-orang yang zalim (Al A'raaf, 7: 148)
Dan Kami jadikan di bumi gunung-ganang yang menetapnya, supaya bumi itu tidak menggegar mereka; dan Kami jadikan di celah-celahnya jalan-jalan laluan, supaya mereka mendapat petunjuk.(Surah Al-Anbiyaa':31)

User avatar
rembau
Pemegang Amanah GO
Posts: 1394
Joined: 06 Dec 2005, 08:41

(Al Qashash 28: 29)

Post by rembau »

Maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia berangkat dengan keluarganya, dilihatnyalah api di lereng gunung ia berkata kepada keluarganya: “Tunggulah (di sini), sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari (tempat) api itu atau (membawa) sepuluh api, agar kamu dapat menghangatkan badan”. (Al Qashash 28: 29)
Dan Kami jadikan di bumi gunung-ganang yang menetapnya, supaya bumi itu tidak menggegar mereka; dan Kami jadikan di celah-celahnya jalan-jalan laluan, supaya mereka mendapat petunjuk.(Surah Al-Anbiyaa':31)

Freelance
Senator Gunung
Posts: 1355
Joined: 06 Dec 2005, 13:16
Location: Kuala Lumpur

Post by Freelance »

ok..dah dpt terjemahan ya..so confirm ada tertulis ya..sorry ler tak sempat nak rujuk kt al-quran terjemahan tu.. nanti kita refer k..

User avatar
rembau
Pemegang Amanah GO
Posts: 1394
Joined: 06 Dec 2005, 08:41

Post by rembau »

Freelance wrote:ok..dah dpt terjemahan ya..so confirm ada tertulis ya..sorry ler tak sempat nak rujuk kt al-quran terjemahan tu.. nanti kita refer k..
setakat nie den semak balik dengan AlQuran & Terjemaahan Indonesia ...OK... Kita bukan nak tafsir ....

Sis & Bro kalau ada tambahan sila UP ....

User avatar
rembau
Pemegang Amanah GO
Posts: 1394
Joined: 06 Dec 2005, 08:41

Post by rembau »

Lt.Cmdr. Kamal Ariffin wrote:Oleh: ams_myye
Diterjemahkan dari buku Bukti-bukti Rasul s.a.w dan Mukjizat-mukjizat Baginda.

Ahli-ahli tafsir telah sedar akan makna-makna ini dan mereka telah mendatangkannya di dalam tafsir-tafsir mereka bagi firman-Nya Taala:
dan dibentangkan kepada anda beberapa contoh daripadanya:

1 – Berkata Ibnu Al-Jauzi:
untuk Bumi agar ia tidak berolak-alik[10].

2 – Az-Zamakhsyari[11] berkata:
iaitu Kami sauhkan ia dengan gunung-ganang sebagaimana dipasak rumah dengan baji.

3 – Al-Qurtubi berkata:
iaitu supaya ia tenang dan tidak bergoyang-goyang terhadap penghuninya[12].

4 – Berkata Abu Hayyan:
iaitu Kami kukuhkan Bumi dengan gunung-ganang sebagaimana Kami kukuhkan rumah dengan pasak-pasak[13].

5 – As-Syaukani[14] berkata:
iaitu Kami jadikan gunung-ganang sebagai pasak untuk Bumi supaya ia tenang dan tidak bergerak-gerak seperti mana distabilkan Bumi dengan baji-baji[15].
____________________
rujuk sini http://www.gunungonline.com/forum/viewtopic.php?t=1087

User avatar
rembau
Pemegang Amanah GO
Posts: 1394
Joined: 06 Dec 2005, 08:41

Post by rembau »

Lt.Cmdr. Kamal Ariffin wrote:Oleh: ams_myye
Diterjemahkan dari buku Bukti-bukti Rasul s.a.w dan Mukjizat-mukjizat Baginda.

Dan di dalam firman-Nya Taala:
[Luqman : 10] .....Hadith Rasul s.a.w menjelaskan cara ini; Anas bin Malik[16] r.a telah meriwayatkan daripada Nabi s.a.w bahawa Baginda bersabda:

“Apabila Allah menciptakan Bumi, ia mula beroyang-goyang, lantas Allah pun mencipta gunung-ganang, dan Dia mengembalikannya [iaitu gunung-gunung tersebut] ke atasnya [yakni Bumi], lalu ia menjadi tetap”[17]]
sila rujuk sini http://www.gunungonline.com/forum/viewtopic.php?t=1087

User avatar
rembau
Pemegang Amanah GO
Posts: 1394
Joined: 06 Dec 2005, 08:41

Post by rembau »

Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNYa ialah kapal-kapal (yang belayar) di laut seperti gunung-gunung (Asy syuura(Musyawaraat) 42 : 32)
Dan Kami jadikan di bumi gunung-ganang yang menetapnya, supaya bumi itu tidak menggegar mereka; dan Kami jadikan di celah-celahnya jalan-jalan laluan, supaya mereka mendapat petunjuk.(Surah Al-Anbiyaa':31)

User avatar
rembau
Pemegang Amanah GO
Posts: 1394
Joined: 06 Dec 2005, 08:41

Post by rembau »

Dan Kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Thur dan Kami telah mendekatkannya kepada Kami di waktu dia munajat (kepada Kami) (Maryam 19: 52)
Dan Kami jadikan di bumi gunung-ganang yang menetapnya, supaya bumi itu tidak menggegar mereka; dan Kami jadikan di celah-celahnya jalan-jalan laluan, supaya mereka mendapat petunjuk.(Surah Al-Anbiyaa':31)

petis tekan
Pendaki Gunung
Posts: 151
Joined: 28 Jun 2006, 20:53
Location: Birulautandalam

Post by petis tekan »

Sesungguhnya mereka telah memperdayakan dengan tipu-daya dan di sisi Allah(balasan)tipu-daya mereka;Sedang tipu daya mereka itu tiada akan menggoyangkan gunung2.(Surah Ibrahim:ayat 46)

petis tekan
lesung pipit di pipi..

petis tekan
Pendaki Gunung
Posts: 151
Joined: 28 Jun 2006, 20:53
Location: Birulautandalam

Post by petis tekan »

Mereka bertanya kepada engkau tentang gunung2(pada hari kiamat)katakanlah:Tuhanku akan menghancurkannya se-hancur2nya.(Surah Taahaa:ayat 105)

petis tekan
lesung pipit di pipi..

User avatar
rembau
Pemegang Amanah GO
Posts: 1394
Joined: 06 Dec 2005, 08:41

Post by rembau »

"Kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-ganang, tetapi mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya. (Pada ketika itu) manusia (dengan persediaan yang ada padanya) sanggup memikul amanah itu. (Ingatlah) sesungguhnya (kebanyakan) manusia adalah suka melakukan kezaliman dan amat bodoh." (Surah al-Ahzab, ayat 72)
Dan Kami jadikan di bumi gunung-ganang yang menetapnya, supaya bumi itu tidak menggegar mereka; dan Kami jadikan di celah-celahnya jalan-jalan laluan, supaya mereka mendapat petunjuk.(Surah Al-Anbiyaa':31)

mongkut
Pendaki Gunung
Posts: 73
Joined: 10 Apr 2007, 14:08
Location: Depan Kubur, View Bukit Tabuh

Post by mongkut »

bang rembau... saya tambah sikit ye...
kalo ade yg tersalah sila betul2kn ye...

Surah 15 Al-Hijr Juz 14 (15:19)

Dan bumi ini Kami bentangkan, dan Kami letakkan padanya gunung – ganang yang kukuh terdiri, serta Kami tumbuhkan pada tiap – tiap sesuatu yang tertentu timbangannya.

Surah 15 Al-Hijr Juz 14 (15:82)

Dan mereka memahat sebahagian dari gunung – ganang, sebagai tempat tinggal dengan keadaan aman (dari sesuatu bahaya).

Surah 16 An-Nahl Juz 14 (16:15)

Dan Ia mengadakan di bumi gunung – ganang yang menetapnya supaya ia tidak menghayun-hayunkan kamu; dan Ia mengadakan sungai - sungai serta jalan - jalan lalu lalang, supaya kamu dapat sampai ke matlamat yang kamu tuju.

Surah 18 Al-Kahfi Juz 15 (18:47)

Dan (ingatkanlah) hari Kami bongkar dan terbangkan gunung – ganang, dan engkau akan melihat (seluruh) muka bumi terdedah nyata; dan Kami himpunkan mereka (di padang Mahsyar) sehingga Kami tidak akan tinggalkan seorang pun dari mereka.

Surah 19 Maryam Juz 16 (19:90)

Langit nyaris – nyaris pecah disebabkan (anggapan mereka) yang demikian, dan bumi pula nyaris - nyaris terbelah, serta gunung – ganang pun nyaris – nyaris runtuh ranap,

Surah 22 Al-Hajj Juz 17 (22:18 )

Tidakkah engkau mengetahui bahawa segala yang ada di langit dan di bumi tunduk sujud kepada Allah, dan (di antaranya termasuklah) matahari, dan bulan, dan binatang – binatang, dan gunung – ganang, dan pokok – pokok kayu, serta sebahagian besar dari manusia? Dan banyak pula (di antara manusia) yang berhak ditimpa azab (disebabkan kekufurannya dan maksiatnya); dan (ingatlah) sesiapa yang dihinakan oleh Allah maka ia tidak akan beroleh sesiapapun yang dapat memuliakannya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan apa yang dirancangkan-Nya.

Surah 34 Saba’ Juz 22 (34:10)

Dan demi sesungguhnya, Kami telah memberikan kepada nabi Daud limpah kurnia dari Kami (sambil Kami berfirman): “Hai gunung - ganang, ulang - ulangilah mengucap tasbih bersama - sama nabi Daud, dan wahai burung - burung (bertasbihlah bersama - sama dengannya)!” Dan Kami juga melembutkan besi baginya;

Surah 35 Faatir Juz 22 (35:27)

Tidakkah engkau melihat bahawa Allah menurunkan hujan dari langit, lalu Kami keluarkan dengan air hujan itu buah - buahan yang berlain – lain jenis dan rupanya; dan di antara gunung – ganang pula ada yang mempunyai jalur – jalur serta lorong – lorong putih dan merah, yang berlain - lain warnanya (tua dan muda), dan ada juga yang hitam legam;

Surah 38 Shod Juz 23 (38:18 )

Sesungguhnya Kami telah mudahkan gunung – ganang turut bertasbih memuji Kami bersama – sama dengannya; pada waktu petang dan ketika terbit matahari.

Surah 41 Fussilat Juz 24 (41:10)

Dan Ia menjadikan di bumi gunung – ganang yang menetapnya (tersergam tinggi) di atasnya, serta Ia melimpahkan berkat padanya; dan Ia menentukan ada padanya bahan – bahan keperluan hidup penduduknya, sekadar yang menyamai hajat yang diminta dan dikehendaki oleh mereka; (semuanya itu berlaku) dalam empat masa.

Surah 52 At-Tuur Juz 27 (52:10)

Dan gunung – ganang bergerak dari tempatnya dengan cara yang luar biasa.

Surah 56 Al-Waaqi’ah Juz 27 (56:5,6)

Dan gunung – ganang dihancur leburkan dengan selebur – leburnya,

Lalu menjadilah ia debu yang bertebaran,

Surah 70 Al-Ma’aarij Juz 29 (70:9)

Dan gunung – ganang pula menjadi seperti bulu (yang berterbangan),

Surah 73 Al-Muzzammil Juz 29 (73:14)

(Azab itu tetap berlaku) pada hari bumi dan gunung – ganang bergoncang (serta hancur lebur), dan menjadilah gunung – ganang itu timbunan pasir yang mudah bersepah.

Surah 77 Al-Mursalaat Juz 29 (77:10)

Dan apabila gunung – ganang hancur lebur berterbangan;

Surah 77 Al-Mursalaat Juz 29 (77:27)

Dan Kami telah jadikan di bumi: gunung – ganang yang menetapnya, yang tinggi menjulang; dan Kami telah memberi minum kepada kamu air yang tawar lagi memuaskan dahaga?

Surah 79 An-Naazi’at Juz 30 (79:32)

Dan gunung – ganang pula dikukuhkan letaknya (di bumi, sebagai pancang pasak yang menetapnya);

Surah 81 At-Takwiir Juz 30 (81:3)

Dan apabila gunung – ganang diterbangkan ke angkasa (setelah dihancurkan menjadi debu);

Surah 88 Al-Ghaasyiyah Juz 30 (88:19)

Dan keadaan gunung – ganang, bagaimana ia ditegakkan!

Surah 101 Al-Qaaria’ah Juz 30 (101:5)

Dan gunung – ganang menjadi seperti bulu yang dibusar berterbangan.

User avatar
rembau
Pemegang Amanah GO
Posts: 1394
Joined: 06 Dec 2005, 08:41

Post by rembau »

TQ mongkut; aku pon salah perbetulkan...
Dan Dialah yang menguasai kapal-kapal yang belayar di laut, yang kembang tinggi layarnya seperti gunung-ganang. (24) Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu, yang kamu hendak dustakan? (25) +++ Al Rahman-surah 55 juz 27

User avatar
seper4alif
Kerabat Gunung
Posts: 2100
Joined: 01 Jun 2006, 09:42
Location: gelanggang TokMeor
Contact:

Post by seper4alif »

abe rembau... bila nak dok sepadang buat 7.... moh le subang 13.....
yg lama di panggil semula, yg baru di kumpul bersama
seper4alif
:::masuk tempat orang bawak otak bukan pisau:::
Image ImageImage

User avatar
shahrul
Senator Gunung
Posts: 819
Joined: 25 Apr 2011, 08:21
Location: streets of uptown

Re: Terjemaahan Ayat Quran & Hadith Berhubung GUNUNG saja

Post by shahrul »

Image
Sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya engkau melihat gunung itu khusyuk serta pecah belah kerana takut kepada Allah. Dan (ingatlah), misal-misal perbandingan ini Kami kemukakan kepada umat manusia, supaya mereka memikirkannya.
---
Had We sent down this Qur'an on a mountain, verily, thou would have seen it humble itself and cleave asunder for fear of Allah, such are the similitudes which We propound to men, that they may reflect.
---Al-Hasyr ayat 21
ayat hafazan (lau anzalna hazalqurána ála-jabalin...) masa SPM dulu..mengisahkan tentang kenapa manusia itu diangkat sebagai Khalifah di muka bumi ini, satu-satunya makhluk yang sanggup menerima mukjizat Allah (Al-Qurán) yang jika diturunkan pada makhluk lain seperti gunung-ganang nescaya hancur berderai mereka kerana takut tidak dapat menjalankan tanggungjawab memelihara dan memartabatkan Al-Qurán..subhanallah
_________________
_________________

User avatar
shahrul
Senator Gunung
Posts: 819
Joined: 25 Apr 2011, 08:21
Location: streets of uptown

Re:

Post by shahrul »

mangu wrote:"Dan janganlah engkau berjalan dibumi dengan berlagak sombong kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi, dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi-tinggi gunung-ganang" surah Al-Israa, ayat 37
Image
And do not walk upon the earth exultantly. Indeed, you will never tear the earth [apart], and you will never reach the mountains in height.
---Surah Al-Israa, ayat 37
be humble :)
_________________
_________________

Post Reply